Skip to main content
زولا
۷۵ بازدید

ویروس کرونا - یاسین قاسمی

یاسین قاسمی بجد
یاسین قاسمی بجد
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

رد شبهات ملحدین و خداناباوران در رابطه با خالی شدن و قرنطینه مسجدالحرام و کعبه ، ارتباط علم با دین ، استعمال الکل و... سایت و شبکه رد شبهات ملحدین راوی: یاسین قاسمی بجد ، انتشار: صدقه جاریه ان شاالله