در حال بارگذاری ویدیو ...

حرکت و شناخت

Andishe Parsian
Andishe Parsian

حرکت باعث می شود انسان به شناخت برسد، از این رو آموزش سواد حرکتی ارتباط مستقیمی با سایر سواد ها مثل ریاضیات و .... .
در بحث مشکلات یادگیری دانشمندان تاکید بسیاری دارند بر آموزش مفاهیم حرکتی از کودکی تا بزرگسالی.

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

حرکت و شناخت

۰ لایک
۰ نظر

حرکت باعث می شود انسان به شناخت برسد، از این رو آموزش سواد حرکتی ارتباط مستقیمی با سایر سواد ها مثل ریاضیات و .... .
در بحث مشکلات یادگیری دانشمندان تاکید بسیاری دارند بر آموزش مفاهیم حرکتی از کودکی تا بزرگسالی.

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

آموزش