در حال بارگذاری ویدیو ...

درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (2)

Balagh
Balagh

- ابراز خشم و ناراحتی به دو گونه است : یا ابراز با پرخاشگری و یا ابراز جرئت مندانه و قاطعانه است.
- اگر با برخورد فرد مقابل ناراحتی در فرد ایجاد شد ، با نگفتن احساس خود و درون ریزی ناراحتی ، باعث اذیت شدن خود می شود و با انباشته شدن ناراحتی ها ، سبب قهرها و جدایی ها می شود ؛ همانطور که سکته قلبی بر اثر استرس های انباشته شده در وجود فرد ، رخ می دهد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال