در حال بارگذاری ویدیو ...

احساس حقارت از عوامل خشم و عصبانیت

Balagh
Balagh

- یکی از عوامل مهمی که مقدمه ساز خشم می شود و بسیار شایع است ، ذهنیت بد و منفی نسبت به اتفاقات و امور و نسبت به خود و دیگران است که فرد را به سمت پرخاشگری می کشاند و خشم او را بروز و نمود می دهد ؛ مانند عصبانی شدن به خاطر ایجاد احساس حقارت در جمعی ، در حالی که این فکر منفی فرد بوده است و تخیل اشتباه از او صورت گرفته است ، در حالی که واقعا حقیر نشده بلکه او از اتفاقی که پیش آمده ، تصوری اشتباه کرده است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال