Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۷۲۰ بازدید

آموزش حرکت پارویی سیم کش Seated Cable Rows

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پارویی سیم کش Seated Cable Rows
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم