در حال بارگذاری ویدیو ...

کرونا فریب قرن ماسک و واکسن فقط یک دروغه

کانال تلگرام دماوند پول  @damavand_pool
کانال تلگرام دماوند پول @damavand_pool

کرونا فریب قرن ماسک و واکسن فقط یک دروغه

#نه_به_واکسن_اجباری

#نه_به_‌بنیاد_راکفلر
#نه_به_بنیاد_بیل_گیتس
#نه_به_میکروچیپ
#نه_به_وا‌کسن
#گلوبالیست
#نه_به_تسخیر_ذهن
#نه_به_واکسن_بیل_گیتس
#نه_به_ماسک_اجباری
#نه_به_واکسن_اجباری
#توطئه_بزرگ
#توطئه_جهانى
#فریب_قرن
#برده_داری_مدرن
#نه_به_حکومت_جهانی
#نه_به_سازمان_بهداشت_جهانی
#نه_به_فریب_و_دروغ
#نه_به_تراریخته
#نه_به_فریب_قرن
#نه_به_کرونا_هراسی
#کرونا_هراسی
#ایلومیناتی
#کرونا
#تراریخته
#کرونا_ویروس
#کوید۱۹
#فریب_بزرگ_قرن
#واکسن_کرونا
#خروج_از_سلطه_سازمان_بهداشت_جهانی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کرونا فریب قرن ماسک و واکسن فقط یک دروغه

۰ لایک
۰ نظر

کرونا فریب قرن ماسک و واکسن فقط یک دروغه

#نه_به_واکسن_اجباری

#نه_به_‌بنیاد_راکفلر
#نه_به_بنیاد_بیل_گیتس
#نه_به_میکروچیپ
#نه_به_وا‌کسن
#گلوبالیست
#نه_به_تسخیر_ذهن
#نه_به_واکسن_بیل_گیتس
#نه_به_ماسک_اجباری
#نه_به_واکسن_اجباری
#توطئه_بزرگ
#توطئه_جهانى
#فریب_قرن
#برده_داری_مدرن
#نه_به_حکومت_جهانی
#نه_به_سازمان_بهداشت_جهانی
#نه_به_فریب_و_دروغ
#نه_به_تراریخته
#نه_به_فریب_قرن
#نه_به_کرونا_هراسی
#کرونا_هراسی
#ایلومیناتی
#کرونا
#تراریخته
#کرونا_ویروس
#کوید۱۹
#فریب_بزرگ_قرن
#واکسن_کرونا
#خروج_از_سلطه_سازمان_بهداشت_جهانی

اخبار و سیاست