در حال بارگذاری ویدیو ...

تخت کششی مکانیکی Stamina

۰ نظر گزارش تخلف
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط

تخت تراکشن Stamina با ویژگی‌های منحصر به فرد و تأثیرات مثبت بر روی ستون فقرات و اندام‌های مختلف بدن، به عنوان یک ابزار کارآمد در تقویت و تسهیل در تراکشن خانگی معرفی می‌شود. استفاده از این تخت تراکشن، امکان بهبود استقامت و کیفیت زندگی را در خود فراهم می‌آورد.
https://wkl.balutt.com/product/%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-stamina/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تخت کششی مکانیکی Stamina

۰ لایک
۰ نظر

تخت تراکشن Stamina با ویژگی‌های منحصر به فرد و تأثیرات مثبت بر روی ستون فقرات و اندام‌های مختلف بدن، به عنوان یک ابزار کارآمد در تقویت و تسهیل در تراکشن خانگی معرفی می‌شود. استفاده از این تخت تراکشن، امکان بهبود استقامت و کیفیت زندگی را در خود فراهم می‌آورد.
https://wkl.balutt.com/product/%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-stamina/

ورزشی