Skip to main content
۶۲ بازدید

صاعقه گیر الکترونیکی

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۸

صاعقه گیر الکترونیکی بیشتر در در جایگاه هایی که حساسیت بالایی دارد و صاعقه برای آن محیط بسیار مضر است استفاده میشود مناطقی مانند جایگاه های بنزین و گاز ز و مخازن سوخت خط و تجهیزات الکترونیکی حساس