در حال بارگذاری ویدیو ...

صاعقه گیر الکترونیکی

۷۶ بازدید
متوکل زاده
متوکل زاده

صاعقه گیر الکترونیکی بیشتر در در جایگاه هایی که حساسیت بالایی دارد و صاعقه برای آن محیط بسیار مضر است استفاده میشود مناطقی مانند جایگاه های بنزین و گاز ز و مخازن سوخت خط و تجهیزات الکترونیکی حساس

نظرات