در حال بارگذاری ویدیو ...

بایوساید

امید
امید

فعالیت موجودات زنده مانند جلبک ها، قارچ ها، باکتری های هوازی و بی هوازی، صدف ها، کپک ها و غیره، شرایط محیطی سیستم ها را نامساعد می سازد. این موجودات قادرند در محدوده وسیع pH و دما و فشار، در محیط های مختلف مانند آب، خاک، نفت و مشتقات نفتی زندگی کنند.

http://bit.ly/3mSQ4a6

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال