در حال بارگذاری ویدیو ...

"نادر نامداران" مجری‌صحنه و گوینده دو زبانه (همایش-سمینار-کنگره-صحنه-زنده) حرفه ای و بین المللی مسلط بر فارسی و انگلیسی‌ و ...

۱ نظر گزارش تخلف
نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

– مترجم همزمان باهدفون؛ و مترجم همراه حضوری و شخصی روسای جمهور ایران، وزیران وزارتخانه ها، سفیران سفارتهای خارجی در ایران، و… – متخصص در امور حل اختلافات بازرگانی و تجاری بین المللی، – متخصص در امور مذاکرات تجاری بین الملل، و مکاتبات خارجی، – کارشناسی خرید خارجی و متخصص در خدمات بازرگانی بین الملل، – مشاور و مترجم همزمان در عقد قراردادهای خارجی، – ارتباط دهنده اصلی بین طرفین ایرانی و خارجی، با احاطه کامل به اصول و فن مذاکره، و طرز رفتار و گفتار و اتیکت کاری بین المللی؛ در مراودات و مذاکرات با ملیت ها و کشورها مختلف دنیا، اعم از اروپا، آسیا، و غیره، با تسلط کامل‌ بر لهجه ها و گویش های عجیب و غریب انگلیسی!
"""""""""""""""""""
- کلیه خدمات زیر، بصورت پروژه ای ارایه میگردنند:
- ترجمه شفاهی همزمان در سمینارها و همایش ها،
- ترجمه شفاهی انگلیسی به فارسی و بالعکس،
- مترجم همراه در سفرهای کاری
- ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای بین الملل،
- ترجمه همزمان سمفوزیوم ها، کنفرانسها، کنگره ها، ضیافت های بین المللی، و جلسات،
- ماموریت داخل کشور ماموریت خارج از کشور، - آماده همکاری با تاجرین و شرکت های محترم:
- مترجم همزمان و حضوری با تجربه و تسلط کامل
""""""
- مشاوره تجارت در کشور چین, روسیه، و قطر!
- کارشناس و متخصص ارتباطات صادرات و واردات (نفت و گاز-پتروشیمی-نیروگاهی؛ ...),
- کارشناس خریدهای خارجی,
- متخصص بازرگانی خارجی و تجارت در کشورهای (چین-روسیه-قطر-ایران),
● نادر نامداران:
0098-09396900507
0098-09124541745
#مترجم_همزمان,
#ترجمه_همزمان,
#مترجم_همزمان_زبان_انگلیسی,
#ترجمه_همزمان_بین_المللی,
#سیستم_ترجمه_همزمان,
#مترجم_تشریفات,
#مترجم_پروتکل,
#مترجم_اسکورت,
#مترجم_دادگاه,
#کارشناس_خرید_خارجی,
#مشاور_قراردادهای_خارجی,
#متخصص_حل_اختلافات_تجاری_خارجی,
#مترجم_همزمان_سفیر,
#اعزام_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_وزیر,
#هزینه_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_تهران,
#نادر_نامداران,
#مترجم_با_هدفون,
#مترجم_شفاهی,
#ترجمه_همزمان_در_تهران,
#دستگاه_ترجمه_همزمان,
#اجاره_سیستم_ترجمه_همزمان,
#تجهیزات_ترجمه_همزمان,
#مترجم_نمایشگاه،
#مترجم_امور_بازرگانی_خارجی,
#هزینه_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_کنفرانس,
#کارشناس_بازرگانی_خارجی,
#تعرفه_ترجمه_همزمان,

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

"نادر نامداران" مجری‌صحنه و گوینده دو زبانه (همایش-سمینار-کنگره-صحنه-زنده) حرفه ای و بین المللی مسلط بر فارسی و انگلیسی‌ و ...

۱ لایک
۱ نظر

– مترجم همزمان باهدفون؛ و مترجم همراه حضوری و شخصی روسای جمهور ایران، وزیران وزارتخانه ها، سفیران سفارتهای خارجی در ایران، و… – متخصص در امور حل اختلافات بازرگانی و تجاری بین المللی، – متخصص در امور مذاکرات تجاری بین الملل، و مکاتبات خارجی، – کارشناسی خرید خارجی و متخصص در خدمات بازرگانی بین الملل، – مشاور و مترجم همزمان در عقد قراردادهای خارجی، – ارتباط دهنده اصلی بین طرفین ایرانی و خارجی، با احاطه کامل به اصول و فن مذاکره، و طرز رفتار و گفتار و اتیکت کاری بین المللی؛ در مراودات و مذاکرات با ملیت ها و کشورها مختلف دنیا، اعم از اروپا، آسیا، و غیره، با تسلط کامل‌ بر لهجه ها و گویش های عجیب و غریب انگلیسی!
"""""""""""""""""""
- کلیه خدمات زیر، بصورت پروژه ای ارایه میگردنند:
- ترجمه شفاهی همزمان در سمینارها و همایش ها،
- ترجمه شفاهی انگلیسی به فارسی و بالعکس،
- مترجم همراه در سفرهای کاری
- ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای بین الملل،
- ترجمه همزمان سمفوزیوم ها، کنفرانسها، کنگره ها، ضیافت های بین المللی، و جلسات،
- ماموریت داخل کشور ماموریت خارج از کشور، - آماده همکاری با تاجرین و شرکت های محترم:
- مترجم همزمان و حضوری با تجربه و تسلط کامل
""""""
- مشاوره تجارت در کشور چین, روسیه، و قطر!
- کارشناس و متخصص ارتباطات صادرات و واردات (نفت و گاز-پتروشیمی-نیروگاهی؛ ...),
- کارشناس خریدهای خارجی,
- متخصص بازرگانی خارجی و تجارت در کشورهای (چین-روسیه-قطر-ایران),
● نادر نامداران:
0098-09396900507
0098-09124541745
#مترجم_همزمان,
#ترجمه_همزمان,
#مترجم_همزمان_زبان_انگلیسی,
#ترجمه_همزمان_بین_المللی,
#سیستم_ترجمه_همزمان,
#مترجم_تشریفات,
#مترجم_پروتکل,
#مترجم_اسکورت,
#مترجم_دادگاه,
#کارشناس_خرید_خارجی,
#مشاور_قراردادهای_خارجی,
#متخصص_حل_اختلافات_تجاری_خارجی,
#مترجم_همزمان_سفیر,
#اعزام_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_وزیر,
#هزینه_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_تهران,
#نادر_نامداران,
#مترجم_با_هدفون,
#مترجم_شفاهی,
#ترجمه_همزمان_در_تهران,
#دستگاه_ترجمه_همزمان,
#اجاره_سیستم_ترجمه_همزمان,
#تجهیزات_ترجمه_همزمان,
#مترجم_نمایشگاه،
#مترجم_امور_بازرگانی_خارجی,
#هزینه_مترجم_همزمان,
#مترجم_همزمان_کنفرانس,
#کارشناس_بازرگانی_خارجی,
#تعرفه_ترجمه_همزمان,

آموزش