در حال بارگذاری ویدیو ...

4- نصب گرانکس | آموزش نصب صفحات کورین | آموزش نصب کورین

۰ نظر
گزارش تخلف
صفحه کورین پیش ساخته  گرانکس
صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

پس از اندازه گیری محل پروژه مورد نظر و به دست آوردن متراژ مورد نظر، صفحات پیش ساخته گرانکس به محل نصب حمل می شوند. به دلیل پیش ساخته بودن این صفحات، و ارائه آن در ابعاد و ضخامت های گوناگون برای استاندارد های مختلف دیگر نیازی به انجام فرایند های کارگاهی کورین از قبیل لبه چسباندن و پولیش و حمل و نقل مازاد نمی باشد و از طرفی
به سهولت به کابینت یا هر پایه ای پیچ یا نصب میشود.
www.granex.org

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

4- نصب گرانکس | آموزش نصب صفحات کورین | آموزش نصب کورین

1 لایک
0 کامنت

پس از اندازه گیری محل پروژه مورد نظر و به دست آوردن متراژ مورد نظر، صفحات پیش ساخته گرانکس به محل نصب حمل می شوند. به دلیل پیش ساخته بودن این صفحات، و ارائه آن در ابعاد و ضخامت های گوناگون برای استاندارد های مختلف دیگر نیازی به انجام فرایند های کارگاهی کورین از قبیل لبه چسباندن و پولیش و حمل و نقل مازاد نمی باشد و از طرفی
به سهولت به کابینت یا هر پایه ای پیچ یا نصب میشود.
www.granex.org

آموزش