در حال بارگذاری ویدیو ...

بیگ دیتا - کلان داده

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

کمبریج آنالتیکا شرکت کلان داده کاوی از الگوریتمی استفاده کرد که می‌تواند افراد را، صرفاً بر اساس تعاملاتی که در صفحه فیسبوک شان دارند، از نظر روانشناختی شناسایی کند،اما شیوه کار آن چطور است؟ آزمون شخصیتی پنج عامل بزرگ سالهاست که توسط روانشناسان استفاده می شود.این آزمون افراد را بر اساس پنج خصیصه اصلی ارزیابی می کند.
پذیرا بودن : آیا از تجربه های جدید استقبال می کنید؟
وظیفه شناسی : تا چه اندازه کمال گرا هستید؟
برونگرایی : آیا از مهمانی خوشتان می آید؟
سازگاری : چقدر با دیگران مهربان و دلسوز هستید؟
روان رنجوری : آیا اغلب نگران هستید و به آسانی رنجیده می شوید؟
این خصایص کلی، همراه هم، افراد را به تیپ های شخصیتی دسته بندی می کنند.مثلاً این شخصیت ماجراجو است ، او پذیرا و کمی نگران و عصبی است و تنوع را دوست دارد.یا یک فرد محافظ او پذیرا، برونگرا و به فکر دیگران است.یا یک فرد مدیر وظیفه شناس و پذیرا و رهبری ذاتی است. و باید گفت اثبات شده که کار این الگوریتم واقعا دقیق است با تنها ۱۰ لایک می تواند بهتر از همکاران تان نوع شخصیت شما را حدس بزند.با ۱۵۰ لایک میتواند دقیق تر از والدین تان عمل کند.و با تنها ۳۰۰ لایک میتواند بهتر از همسرتان تیپ شخصیتی شما را حدس بزند.اما غیر از لایک ها اثرات دیگری نیز باقی می گذاریم. ردپای دیجیتال ما شبکه های عظیم و رو به رشد متشکل از پست های استاتوس،به اشتراک گذاری ها ، پیام ها ، عکس ها است که همه و همه شناخت روشن تری از شخصیت ما را به فیسبوک ارائه می دهند.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا کمبریج انالتیکا را به خدمت گرفت .
رئیس قبلی این شرکت الکساندر نیکس پیش از انتخابات ادعا کرد که توانسته پنج خصیصه اصلی تمام بزرگسالان آمریکا را پیش بینی کند . اما آنها با این اطلاعات چه کاری کردند؟
در فیسبوک صدها تبلیغ نمایش داده میشد که هدفشان تیپ های شخصیتی به خصوصی بودند و مناسب درونی ترین ترس ها، نیازها و عواطف افراد ساخته شده بودند.برای مثال، یکی از وعده های اصلی ترامپ دفاع از اصل دوم قانون اساسی بود حق افراد برای حمل سلاح.این پنج خصیصه اصلی کاربران بود که تعیین می کرد کدام تبلیغ در خوراک خبری آن ها ظاهر شود. برای مثال فرد ماجراجو فردی روشنفکر اما اغلب دمدمی مزاج و گاهی نگران ممکن بود چیزی شبیه به این را ببیند...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بیگ دیتا - کلان داده

۰ لایک
۰ نظر

کمبریج آنالتیکا شرکت کلان داده کاوی از الگوریتمی استفاده کرد که می‌تواند افراد را، صرفاً بر اساس تعاملاتی که در صفحه فیسبوک شان دارند، از نظر روانشناختی شناسایی کند،اما شیوه کار آن چطور است؟ آزمون شخصیتی پنج عامل بزرگ سالهاست که توسط روانشناسان استفاده می شود.این آزمون افراد را بر اساس پنج خصیصه اصلی ارزیابی می کند.
پذیرا بودن : آیا از تجربه های جدید استقبال می کنید؟
وظیفه شناسی : تا چه اندازه کمال گرا هستید؟
برونگرایی : آیا از مهمانی خوشتان می آید؟
سازگاری : چقدر با دیگران مهربان و دلسوز هستید؟
روان رنجوری : آیا اغلب نگران هستید و به آسانی رنجیده می شوید؟
این خصایص کلی، همراه هم، افراد را به تیپ های شخصیتی دسته بندی می کنند.مثلاً این شخصیت ماجراجو است ، او پذیرا و کمی نگران و عصبی است و تنوع را دوست دارد.یا یک فرد محافظ او پذیرا، برونگرا و به فکر دیگران است.یا یک فرد مدیر وظیفه شناس و پذیرا و رهبری ذاتی است. و باید گفت اثبات شده که کار این الگوریتم واقعا دقیق است با تنها ۱۰ لایک می تواند بهتر از همکاران تان نوع شخصیت شما را حدس بزند.با ۱۵۰ لایک میتواند دقیق تر از والدین تان عمل کند.و با تنها ۳۰۰ لایک میتواند بهتر از همسرتان تیپ شخصیتی شما را حدس بزند.اما غیر از لایک ها اثرات دیگری نیز باقی می گذاریم. ردپای دیجیتال ما شبکه های عظیم و رو به رشد متشکل از پست های استاتوس،به اشتراک گذاری ها ، پیام ها ، عکس ها است که همه و همه شناخت روشن تری از شخصیت ما را به فیسبوک ارائه می دهند.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا کمبریج انالتیکا را به خدمت گرفت .
رئیس قبلی این شرکت الکساندر نیکس پیش از انتخابات ادعا کرد که توانسته پنج خصیصه اصلی تمام بزرگسالان آمریکا را پیش بینی کند . اما آنها با این اطلاعات چه کاری کردند؟
در فیسبوک صدها تبلیغ نمایش داده میشد که هدفشان تیپ های شخصیتی به خصوصی بودند و مناسب درونی ترین ترس ها، نیازها و عواطف افراد ساخته شده بودند.برای مثال، یکی از وعده های اصلی ترامپ دفاع از اصل دوم قانون اساسی بود حق افراد برای حمل سلاح.این پنج خصیصه اصلی کاربران بود که تعیین می کرد کدام تبلیغ در خوراک خبری آن ها ظاهر شود. برای مثال فرد ماجراجو فردی روشنفکر اما اغلب دمدمی مزاج و گاهی نگران ممکن بود چیزی شبیه به این را ببیند...

علم و فن آوری