در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش شاخص های مدیریت گله

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

اگر مدیریت درست در گاوداری برایتان مهم است و به دنبال بهره­ وری بیشتر هستید قطعا این بخش به شما کمک خواهد کرد. با بررسی هر کدام از شاخص ها در دامداری با استاندارهای موجود نقاط ضعف و قوت دامداری خود را خواهید فهمید. فلش وضعیت دامداری شما و قسمت سبز دامنه استاندارد را نشان میدهد.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش شاخص های مدیریت گله

۰ لایک
۰ نظر

اگر مدیریت درست در گاوداری برایتان مهم است و به دنبال بهره­ وری بیشتر هستید قطعا این بخش به شما کمک خواهد کرد. با بررسی هر کدام از شاخص ها در دامداری با استاندارهای موجود نقاط ضعف و قوت دامداری خود را خواهید فهمید. فلش وضعیت دامداری شما و قسمت سبز دامنه استاندارد را نشان میدهد.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش