در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش دام جدید

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

در صورتی که دامی متولد و یا خریداری و وارد گله شده این امکان در این قسمت از نرم افزار گاو شیری مدیران قابل ثبت هست. در صورتی که پس از ثبت دام، مشخصات دام نیاز به ویرایش داشته باشد به قسمت مشخصات در بخش دام­ها و عملیات رفته و اطلاعات دام را با انتخاب ویرایش دام اصلاح کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش دام جدید

۰ لایک
۰ نظر

در صورتی که دامی متولد و یا خریداری و وارد گله شده این امکان در این قسمت از نرم افزار گاو شیری مدیران قابل ثبت هست. در صورتی که پس از ثبت دام، مشخصات دام نیاز به ویرایش داشته باشد به قسمت مشخصات در بخش دام­ها و عملیات رفته و اطلاعات دام را با انتخاب ویرایش دام اصلاح کنید.

آموزش