در حال بارگذاری ویدیو ...

حضور در دنیایی بی مرز با هویت هایی نامحدود

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

با تجزیه و تحلیل میزان گسترده ای از اطلاعات شخصی، دغدغه های افراد را شناسایی می کنند. حال نوبت به اثرگذاری روی افراد از راه تبلیغ شبکه های اجتماعی می رسند. اگر بتوانید جریان اطلاعات مربوط به رقیب تان را مهار و کنترل کنید. آن موقع می توانید با درک و برداشت آنها از فضای رقابت آشنا شوید. روش کار چندان هم سخت نیست. تصاویر دوربین مخفی شبکه 4 انگلیس ( گفتگو با دو تن از مدیران شرکت کمریج آنالیتیکا ): ما فقط اطلاعات نادرست را وارد شبکه اینترنت می کنیم و سپس رشد و گسترش آن را شاهد خواهیم بود.

روش کار بدین صورت هست که بعد از آنالیز خلقیات افراد، آن ها را در 5 گروه روانشناختی دسته بندی می کنند، پذیرا بودن، محتاط بودن، برون گرا بودن، دلپذیر بودن و روان رنجور بودن. در مرحله بعد پیغام خاص خود را متناسب با خلقیات فرد، برای آن ارسال میکنند. این تکنیک ها به قدری دقیق هستند، بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات، فقط با زدن 10 لایک، شخصیت ما را بهتر از همکارانمان و با زدن 150 لایک دقیق تر از پدر و مادرمان می توان شناخت و با 300 لایک رفتار ما را بهتر از شریک زندگیمان پیش بینی می کنند.

افشای جاسوسی NSA از 3 رئیس جمهور فرانسه و از 3 صدراعظم آلمان در ادوار مختلف، از رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکاست. بر اساس افشاگری اسنودن، تنها در مورد آنجلا مرکل، 10 سال مکالمات تلفنی او را شنود می کردند. آنها حتی به متحدان خود هم رحم نمی کردند. بنظر شما مهمترین سوژه آن ها برای بررسی در مورد مردم ما چیست؟ پاسخ را باید در مهمترین ابزاری که علیه ما بکار می گیرند پیدا کنید. بله درسته مسئله تحریم ها.
در طرح پژوهشی (shlishi) از فناوری رسانه های اجتماعی در سطح کاربرد نظامی برای کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی استفاده شده است تا روشن شود آیا تحریم های اقتصادی به گسترش خشم و نارضایتی شدید علیه حکومت ایران از سراسر جامعه ایران از قشر میانی و مرفه گرفته تا طبقه پایین کارگری انجامیده است یا خیر؟

"هرسی هالی وی" در آخرین روزهای مسئولیت خود در یک مجله نظامی نوشت: در عصری که بیشتر مردم اخبار خود را از اینترنت دریافت می کنند عملیات های سایبری که ذهن مردم را هدف قرار می دهند می تواند دولت ها را سرنگون کند. برای این کار یادگیری زبان و فرهنگ هدف مورد نظر کاملا ضروریست...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

حضور در دنیایی بی مرز با هویت هایی نامحدود

۲ لایک
۰ نظر

با تجزیه و تحلیل میزان گسترده ای از اطلاعات شخصی، دغدغه های افراد را شناسایی می کنند. حال نوبت به اثرگذاری روی افراد از راه تبلیغ شبکه های اجتماعی می رسند. اگر بتوانید جریان اطلاعات مربوط به رقیب تان را مهار و کنترل کنید. آن موقع می توانید با درک و برداشت آنها از فضای رقابت آشنا شوید. روش کار چندان هم سخت نیست. تصاویر دوربین مخفی شبکه 4 انگلیس ( گفتگو با دو تن از مدیران شرکت کمریج آنالیتیکا ): ما فقط اطلاعات نادرست را وارد شبکه اینترنت می کنیم و سپس رشد و گسترش آن را شاهد خواهیم بود.

روش کار بدین صورت هست که بعد از آنالیز خلقیات افراد، آن ها را در 5 گروه روانشناختی دسته بندی می کنند، پذیرا بودن، محتاط بودن، برون گرا بودن، دلپذیر بودن و روان رنجور بودن. در مرحله بعد پیغام خاص خود را متناسب با خلقیات فرد، برای آن ارسال میکنند. این تکنیک ها به قدری دقیق هستند، بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات، فقط با زدن 10 لایک، شخصیت ما را بهتر از همکارانمان و با زدن 150 لایک دقیق تر از پدر و مادرمان می توان شناخت و با 300 لایک رفتار ما را بهتر از شریک زندگیمان پیش بینی می کنند.

افشای جاسوسی NSA از 3 رئیس جمهور فرانسه و از 3 صدراعظم آلمان در ادوار مختلف، از رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکاست. بر اساس افشاگری اسنودن، تنها در مورد آنجلا مرکل، 10 سال مکالمات تلفنی او را شنود می کردند. آنها حتی به متحدان خود هم رحم نمی کردند. بنظر شما مهمترین سوژه آن ها برای بررسی در مورد مردم ما چیست؟ پاسخ را باید در مهمترین ابزاری که علیه ما بکار می گیرند پیدا کنید. بله درسته مسئله تحریم ها.
در طرح پژوهشی (shlishi) از فناوری رسانه های اجتماعی در سطح کاربرد نظامی برای کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی استفاده شده است تا روشن شود آیا تحریم های اقتصادی به گسترش خشم و نارضایتی شدید علیه حکومت ایران از سراسر جامعه ایران از قشر میانی و مرفه گرفته تا طبقه پایین کارگری انجامیده است یا خیر؟

"هرسی هالی وی" در آخرین روزهای مسئولیت خود در یک مجله نظامی نوشت: در عصری که بیشتر مردم اخبار خود را از اینترنت دریافت می کنند عملیات های سایبری که ذهن مردم را هدف قرار می دهند می تواند دولت ها را سرنگون کند. برای این کار یادگیری زبان و فرهنگ هدف مورد نظر کاملا ضروریست...

علم و فن آوری