در حال بارگذاری ویدیو ...

علم در قاب کودکی

Andishe Parsian
Andishe Parsian

بهترین معلم ها همان هایی هستند که بارها لب هایشان را گزیده اند تا کلامی که مانع تجربه کردن کودک است بر زبان نیاید..

اندیشه پارسیان بانکی از اطلاعات علمی ولی در قاب کودکی

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق ونویسنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

علم در قاب کودکی

۰ لایک
۰ نظر

بهترین معلم ها همان هایی هستند که بارها لب هایشان را گزیده اند تا کلامی که مانع تجربه کردن کودک است بر زبان نیاید..

اندیشه پارسیان بانکی از اطلاعات علمی ولی در قاب کودکی

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق ونویسنده

ورزشی