Skip to main content
۳۰,۰۵۸ بازدید

  • شهاب الدین
  • ..........
  • j.s
  • شهرام
  • علی

با این راهکارها در ارتباط مکالمه‌ای ماهر شوید

رسانه یوکن
کانال تایید شده رسانه یوکن
منتشر شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸

با وجود افزایش روزافزون اهمیت دستیابی به مهارتهای ارتباطی هنوزهم بسیاری از افراد به این امر توجه نمی کنند و همین موضوع باعث شده است که قادر به انتقال افکار و ایده های خود نبوده و در برقراری ارتباط موثر با دیگران ناتوان باشند. این ناتوانی امکان رقابت موثر در فضای کاری و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت حرفه ای را برایشان غیر ممکن می کند.

در این ویدیو https://www.ucan.ir/video/7303/namasha راهکارهای ارائه می‌دهیم که بتوانید مهارت ارتباط مکالمه ای خود را تقویت کنید.

برای تماشای ویدیوهای بیشتر می‌توانید به www.ucan.ir سر بزنید.