شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

کانال تایید شده شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)

آشنایی با دستگاه اسکرابر دستی صنعتی 55B40 ۰۸:۱۶
خدمات پس از فروش شرکت ابراهیم ۰۰:۴۴
۴۶ بازدید ۶ ماه پیش
نحوه راه اندازی دستگاه کارواش صنعتی ۰۰:۵۷
سرعت نظافت با اسکرابر مراکز تجاری ۰۶:۱۲