در حال بارگذاری ویدیو ...

کشیدن دندان و جراحی دندان عقل و لثه چگونه است؟

۰ نظر گزارش تخلف
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط

دندان عقل ممکن است به دلیل عدم جایگزینی مناسب در فک، به شکل نامنظم، جایگزین شده باشد یا به علت فشار بر دندان های دیگر یا مشکلات دیگر مانند عفونت، التهاب و درد، نیاز به کشیدن داشته باشد. بنابراین، در برخی موارد، دندانپزشکان پیشنهاد می دهند که دندان عقل را بکشند.

دلایلی که ممکن است نیاز به کشیدن دندان عقل را ایجاد کنند عبارتند از:

عدم جایگزینی مناسب در فک: ممکن است دندان عقل به دلیل عدم جایگزینی مناسب در فک، به شکل نامنظم، جایگزین شده باشد و باعث ایجاد فشار بر دندان های دیگر شود.

عفونت و التهاب: دندان عقل ممکن است به علت عفونت و التهاب، درد و سختی در حرکت کردن فک را ایجاد کند.

آسیب به دندان های همسایه: دندان عقل ممکن است به دلیل فشار بر دندان های همسایه، آسیب ببینند و مشکلاتی مانند خراشیدگی، شکستگی و سایر مشکلات را ایجاد کنند.

شکستن دندان عقل: در برخی موارد، دندان عقل به شکلی رشد می کند که باعث شکستن دندان می شود.

به هر حال، تصمیم نهایی برای کشیدن دندان عقل باید تنها توسط دندانپزشک گرفته شود و باید با توجه به وضعیت فردی هر بیمار تعیین شود.

https://den.balutt.com/2023/07/03/%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%84%d8%ab%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کشیدن دندان و جراحی دندان عقل و لثه چگونه است؟

۰ لایک
۰ نظر

دندان عقل ممکن است به دلیل عدم جایگزینی مناسب در فک، به شکل نامنظم، جایگزین شده باشد یا به علت فشار بر دندان های دیگر یا مشکلات دیگر مانند عفونت، التهاب و درد، نیاز به کشیدن داشته باشد. بنابراین، در برخی موارد، دندانپزشکان پیشنهاد می دهند که دندان عقل را بکشند.

دلایلی که ممکن است نیاز به کشیدن دندان عقل را ایجاد کنند عبارتند از:

عدم جایگزینی مناسب در فک: ممکن است دندان عقل به دلیل عدم جایگزینی مناسب در فک، به شکل نامنظم، جایگزین شده باشد و باعث ایجاد فشار بر دندان های دیگر شود.

عفونت و التهاب: دندان عقل ممکن است به علت عفونت و التهاب، درد و سختی در حرکت کردن فک را ایجاد کند.

آسیب به دندان های همسایه: دندان عقل ممکن است به دلیل فشار بر دندان های همسایه، آسیب ببینند و مشکلاتی مانند خراشیدگی، شکستگی و سایر مشکلات را ایجاد کنند.

شکستن دندان عقل: در برخی موارد، دندان عقل به شکلی رشد می کند که باعث شکستن دندان می شود.

به هر حال، تصمیم نهایی برای کشیدن دندان عقل باید تنها توسط دندانپزشک گرفته شود و باید با توجه به وضعیت فردی هر بیمار تعیین شود.

https://den.balutt.com/2023/07/03/%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%84%d8%ab%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86/

آموزش