Skip to main content
۳۸ بازدید

گفت و گو با جمال رستم زاده به سبک بفرمایید چای_محسن رضوی

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۸

کنترل اذهان عمومی در دست رسانه های برخواسته شده از مشهد
رسانه پدر و مادر دار چیست؟
سرعت تولید محتوا و انتقال امروز چه قدر است؟
مکتوب یا فضای مجازی؟