Skip to main content
ابرزندگی
۵۶ بازدید

قسمت دوم گفت و گو با یحیی عظیمی به سبک بفرمایید چای _ محسن رضوی

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸

قسمت دوم گفتگو محسن رضوی با یحیی عظیمی به سبک بفرمایید چای و صحبت های جذاب پیرامون فرهنگ و اقتصاد.