Skip to main content
ابرزندگی
۷۴ بازدید

قسمت اول گفتگو صمیمانه با یحیی عظیمی به سبک بفرمایید چای

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸

دوباره بفرماییدچای و گفت و گو صمیمی و شفاف در دفتر روزنامه اقتصادی آسیا, محسن رضوی این بار پیرامون «اقتصاد و فرهنگ» به گپ و گفت نشست.