Skip to main content
۶۲ بازدید

قسمت سوم گفت و گو با یحیی عظیمی به سبک بفرمایید چای_محسن رضوی

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸

در قسمت سوم گفتگو محسن رضوی با یحیی عظیمی شاهد بحث معطوف به تاثیر رفتار شناسی مشتری با مثالی از عملکرد چین خواهیم بود و البته کلی حرف جذاب دیگر