Skip to main content
علی بابا
۳۰ بازدید

قسمت دوم گفتگو با جمال رستم زاده به سبک بفرمایید چای_محسن رضوی

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۸

در این قسمت به تبیین موضوع شخص رسانه ها پرداخته شده است موضوعی که سود و زیان ها و تهدید و فرصتهای خود را برای جامعه دارد