Skip to main content
۲۳ بازدید

قسمت چهارم گفتگو با رضا جلالی به سبک بفرمایید چای_محسن رضوی

بفرمایید چای
بفرمایید چای
منتشر شده در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۸

آیا در مشهد و در حوزه صادرات باید منتظر خبرهای خوب از اتفاقات خوب باشیم؟
در این قسمت از گفتگو محسن رضوی با رضا جلالی به این سوال میپردازیم