در حال بارگذاری ویدیو ...

ارتباط سایر سیستمهای سازمان با اتوماسیون فراگستر توسط API های آماده

faragostar
faragostar

با استفاده از API های فراگستر بعنوان بستر مکاتبات و تبادلات اسناد سازمان، امکان ارتباط با سایر سیستم‌های موجود در سازمانتان مانند سیستم‌های حقوق و دستمزد، حضور غیاب، مالی، خرید، فروش و فراهم شده است.
با API فراگستر، شما می‌توانید بطور مستقیم با سرویس‌های فراگستر ارتباط برقرار کرده و در قالبها یا فرمت‌های استاندارد، نظیر XML، JSON و ... اطلاعات را ارسال، دریافت و مدیریت نمایید.
بعنوان مثال شما میتوانید تایید و امضای اسناد مالی را از طریق سامانه فراگستر به انجام برسانید. فاکتورهای خرید یا فروش سازمانی را از طریق فراگستر برای کاربران ارسال کنید و هزاران ارتباط دیگر با سامانه فراگستر برقرار کنید.
https://api.faragostar.net

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارتباط سایر سیستمهای سازمان با اتوماسیون فراگستر توسط API های آماده

۰ لایک
۰ نظر

با استفاده از API های فراگستر بعنوان بستر مکاتبات و تبادلات اسناد سازمان، امکان ارتباط با سایر سیستم‌های موجود در سازمانتان مانند سیستم‌های حقوق و دستمزد، حضور غیاب، مالی، خرید، فروش و فراهم شده است.
با API فراگستر، شما می‌توانید بطور مستقیم با سرویس‌های فراگستر ارتباط برقرار کرده و در قالبها یا فرمت‌های استاندارد، نظیر XML، JSON و ... اطلاعات را ارسال، دریافت و مدیریت نمایید.
بعنوان مثال شما میتوانید تایید و امضای اسناد مالی را از طریق سامانه فراگستر به انجام برسانید. فاکتورهای خرید یا فروش سازمانی را از طریق فراگستر برای کاربران ارسال کنید و هزاران ارتباط دیگر با سامانه فراگستر برقرار کنید.
https://api.faragostar.net

آموزش