Skip to main content
تک بلیط
۳۷۰ بازدید

کسب مهارت با ذهن آگاهی

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

چگونه به مهارت دست پیدا کنیم؟بهترین روش کسب هر مهارت چیست؟چرا با وجود تمرین و تکرار باز مهارت کسب نمیشود؟و...