در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی موتورسیکلت

۰ نظر گزارش تخلف
balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa/
محل مناسب برای کارشناسی موتور چگونه است؟
برای کارشناسی موتورسیکلت موارد زیادی است که باید چک شود و به صورت دقیق بررسی گردد . برای این موضوع حضور داشتن موتور در یک محیط مناسب امری ضروری می بشد . برای این که از دید کافی در زمان کارشناسی وجود داشته باشد توصیه می شود تا در مکانی روشن و در ساعت های روشن روز هماهنگی انجام شود .

داشتن فضای کافی برای حرکت در اطراف موتور و چک کردن قسمت های زیرین آن نیز باید در نظر گرفته شود.

اگر بتوانید در محلی هماهنگ نمایید که امکان حرکت دادن موتور باشد کار را برای بخش تست درایو هم راحت کرده اید و کارشناس با حرکت دادن موتور فرمان ، چرخ ها و سایر قسمت های مربوطه را نیز کارشناسی می کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی موتورسیکلت

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa/
محل مناسب برای کارشناسی موتور چگونه است؟
برای کارشناسی موتورسیکلت موارد زیادی است که باید چک شود و به صورت دقیق بررسی گردد . برای این موضوع حضور داشتن موتور در یک محیط مناسب امری ضروری می بشد . برای این که از دید کافی در زمان کارشناسی وجود داشته باشد توصیه می شود تا در مکانی روشن و در ساعت های روشن روز هماهنگی انجام شود .

داشتن فضای کافی برای حرکت در اطراف موتور و چک کردن قسمت های زیرین آن نیز باید در نظر گرفته شود.

اگر بتوانید در محلی هماهنگ نمایید که امکان حرکت دادن موتور باشد کار را برای بخش تست درایو هم راحت کرده اید و کارشناس با حرکت دادن موتور فرمان ، چرخ ها و سایر قسمت های مربوطه را نیز کارشناسی می کند.