در حال بارگذاری ویدیو ...

تشخیص رنگ بدنه

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
خودرو رنگ شده خریداری کنیم یا خیر؟
تشخیص رنگ بدنه یکی از مواردی است که در زمان کارشناسی خودرو انجام می شود. اما سوال اینجاست که آیا می توان به خودرویی که رنگ شدگی دارد اطمینان کرد و خرید؟

پاسخ این سوال را تنها کارشناس خودرو می تواند به شما بدهد زیرا وی با روش های گوناگونی به بررسی ماشین می پردازد و بدین ترتیب می تواند تشخیص دهد رنگ شدگی به دلیل اتفاق افتادن تصادفی سنگین بوده است که از فنی و یا شاسی آسیب جدی به خودرو وارد کرده است و یا برخوردی جزیی باعث نیاز به رنگ شده و خودرو از نظر فنی در سلامت کامل است و مس تواند گزینه خوبی برای خرید باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تشخیص رنگ بدنه

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
خودرو رنگ شده خریداری کنیم یا خیر؟
تشخیص رنگ بدنه یکی از مواردی است که در زمان کارشناسی خودرو انجام می شود. اما سوال اینجاست که آیا می توان به خودرویی که رنگ شدگی دارد اطمینان کرد و خرید؟

پاسخ این سوال را تنها کارشناس خودرو می تواند به شما بدهد زیرا وی با روش های گوناگونی به بررسی ماشین می پردازد و بدین ترتیب می تواند تشخیص دهد رنگ شدگی به دلیل اتفاق افتادن تصادفی سنگین بوده است که از فنی و یا شاسی آسیب جدی به خودرو وارد کرده است و یا برخوردی جزیی باعث نیاز به رنگ شده و خودرو از نظر فنی در سلامت کامل است و مس تواند گزینه خوبی برای خرید باشد.