در حال بارگذاری ویدیو ...

تشخیص رنگ بدنه

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
تشخیص رنگ شدگی با چشم
برای تشخیص رنگ بدنه بدون ابزار و رنگ باید به برخی نشانه ها توجه کرد از جمله این موارد عبارت اند از:

تفاوت رنگ : که معمولا در قسمت هایی که به دلیل تصادف آسیب ایجاد شده است و نیاز به رنگ شدن بوده ، در نهایت یک تفاوت جزیی در رنگ ساخته شده و رنگ کارخانه وجود خواهد داشت . پس اگر فروشنده اعلام به داشتن تصادف سنگین نکند شما به دنبال تفاوت رنگ ها در بخش های پرخطری مانند گلگیر ، سپر و درها را بررسی نمایید.
عکاسی کنید : گاها با چشم امکان تشخیص دو رنگ بودن خودرو وجود ندارد و کافی است تا از فاصله مناسب که نه زیاد دور و نه زیاد نزدیک از خودرو عکس بگیرید . اکنون با دیدن عکس به راحتی می توانید دو رنگ بودن را تشخیص دهید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تشخیص رنگ بدنه

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
تشخیص رنگ شدگی با چشم
برای تشخیص رنگ بدنه بدون ابزار و رنگ باید به برخی نشانه ها توجه کرد از جمله این موارد عبارت اند از:

تفاوت رنگ : که معمولا در قسمت هایی که به دلیل تصادف آسیب ایجاد شده است و نیاز به رنگ شدن بوده ، در نهایت یک تفاوت جزیی در رنگ ساخته شده و رنگ کارخانه وجود خواهد داشت . پس اگر فروشنده اعلام به داشتن تصادف سنگین نکند شما به دنبال تفاوت رنگ ها در بخش های پرخطری مانند گلگیر ، سپر و درها را بررسی نمایید.
عکاسی کنید : گاها با چشم امکان تشخیص دو رنگ بودن خودرو وجود ندارد و کافی است تا از فاصله مناسب که نه زیاد دور و نه زیاد نزدیک از خودرو عکس بگیرید . اکنون با دیدن عکس به راحتی می توانید دو رنگ بودن را تشخیص دهید.