در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی موتور

۰ نظر گزارش تخلف
balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1/
در زمان خرید موتور چه مدارکی باید دریافت شود؟
بعد از کارشناسی موتور و اطمینان از مناسب بودن موتور جهت خرید می توانید به مرحله ثبت سند در محضر و پرداخت مبلغ کامل موتور برسید اما اگر برای بار اولی است که اقدام به خرید موتور کرده باشید باید آگاه شوید که چه مدارکی را باید از فروشنده دریافت نمایید. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کارت سوخت که مخصات موتور در آن درج شده باشد.

سند کمپانی که برگه رسمی مالکیت خواهد بود.

برگه سبز که در زمان تعویض پلاک اطلاعات شما به عنوان مالک موتور در آن درج خواهد شد.

کارت گارانتی که در صورت تمام نشدن مدت اعتبار آن می توانید برای تعمیرات از شرکت تعهدات درج شده در گارانتی را درخواست کنید.

کارت موتور که اطلاعات کامل موتور روی آن درج شده و مانند کارت ماشین باید همواره همراهه شما باشد.

سوییچ اصلی و یدکی که در صورت نیاز و نبود سوییچ اصلی بتوانید از یدکی آن کمک بگیرید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی موتور

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1/
در زمان خرید موتور چه مدارکی باید دریافت شود؟
بعد از کارشناسی موتور و اطمینان از مناسب بودن موتور جهت خرید می توانید به مرحله ثبت سند در محضر و پرداخت مبلغ کامل موتور برسید اما اگر برای بار اولی است که اقدام به خرید موتور کرده باشید باید آگاه شوید که چه مدارکی را باید از فروشنده دریافت نمایید. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کارت سوخت که مخصات موتور در آن درج شده باشد.

سند کمپانی که برگه رسمی مالکیت خواهد بود.

برگه سبز که در زمان تعویض پلاک اطلاعات شما به عنوان مالک موتور در آن درج خواهد شد.

کارت گارانتی که در صورت تمام نشدن مدت اعتبار آن می توانید برای تعمیرات از شرکت تعهدات درج شده در گارانتی را درخواست کنید.

کارت موتور که اطلاعات کامل موتور روی آن درج شده و مانند کارت ماشین باید همواره همراهه شما باشد.

سوییچ اصلی و یدکی که در صورت نیاز و نبود سوییچ اصلی بتوانید از یدکی آن کمک بگیرید.