در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی فنی خودرو

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
در زمان کارشناسی فنی خودرو ، موتور و بخش های گوناگون آن باید بررسی شوند. برای مثال اگر متوجه نشانه هایی از لحیم کاری ، روغن کاری و حتی تمیزی بیش از حد در درپوش موتور شدید بدانید که احتمال تعمیر شدن موتور بسیار بالا خواهد بود.

صدای موتور در زمان استارت خوردن و کار کردن درجا و در میان حرکت نیز باید بررسی شود تا در صورت مشاهده صدایی غیر عادی می توان به طور جدی به مشکلات موتور اشاره کرد. برای مخفی کردن این صدای ناهنجار برخی از افراد داخل موتور و جعبه بدنه روغن غلیظ می ریزند که صدای موتور به گوش نرسد برای رد شدن از این ترفند سودجویانه لازم است تا اجازه دهید خودرو برای مدتی به صورت درجا کار کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی فنی خودرو

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
در زمان کارشناسی فنی خودرو ، موتور و بخش های گوناگون آن باید بررسی شوند. برای مثال اگر متوجه نشانه هایی از لحیم کاری ، روغن کاری و حتی تمیزی بیش از حد در درپوش موتور شدید بدانید که احتمال تعمیر شدن موتور بسیار بالا خواهد بود.

صدای موتور در زمان استارت خوردن و کار کردن درجا و در میان حرکت نیز باید بررسی شود تا در صورت مشاهده صدایی غیر عادی می توان به طور جدی به مشکلات موتور اشاره کرد. برای مخفی کردن این صدای ناهنجار برخی از افراد داخل موتور و جعبه بدنه روغن غلیظ می ریزند که صدای موتور به گوش نرسد برای رد شدن از این ترفند سودجویانه لازم است تا اجازه دهید خودرو برای مدتی به صورت درجا کار کند.