در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کارشناسی خودرو

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
کارشناسی خودرو و حساسیت های این حرفه
آموزش کارشناسی خودرو از جمله دوره هایی است که باید با حساسیت بالایی تدریس شود و تمام نکات در زمان کارگاه های عملی آموزش داده شود به این دلیل که کارشناسی خودرو علاوه بر یک حرفه که بسیار درآمدزا می باشد یک مسئولیت بالایی را نیز به همراه دارد زیرا افراد به یک کارشناس اعتماد می کنند و خودرویی که مورد نظر گرفته اند را بر اساس تشخیص وی انتخاب و یا رد می کنند . بنابراین اگر کارشناسی درست انجام نشود می توانید به خریدار و ضرر مالی و یا حتی جانی وارد نمایید . از طرف دیگر در بخش قیمت گذاری اگر صلاحیت لازم برای انجام این کار را نداشته باشید و مبلغ تعیین شده را نادرست اعلام کنید می توانید فرد فروشنده را نیز متضرر کنید . به همین جهت اگر می خواهید یک کارشناس خودرو شوید فراموش نکنید که مهارت و دانش شما تاثیر مستقیم بر دیگر افراد خواهد داشت.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کارشناسی خودرو

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
کارشناسی خودرو و حساسیت های این حرفه
آموزش کارشناسی خودرو از جمله دوره هایی است که باید با حساسیت بالایی تدریس شود و تمام نکات در زمان کارگاه های عملی آموزش داده شود به این دلیل که کارشناسی خودرو علاوه بر یک حرفه که بسیار درآمدزا می باشد یک مسئولیت بالایی را نیز به همراه دارد زیرا افراد به یک کارشناس اعتماد می کنند و خودرویی که مورد نظر گرفته اند را بر اساس تشخیص وی انتخاب و یا رد می کنند . بنابراین اگر کارشناسی درست انجام نشود می توانید به خریدار و ضرر مالی و یا حتی جانی وارد نمایید . از طرف دیگر در بخش قیمت گذاری اگر صلاحیت لازم برای انجام این کار را نداشته باشید و مبلغ تعیین شده را نادرست اعلام کنید می توانید فرد فروشنده را نیز متضرر کنید . به همین جهت اگر می خواهید یک کارشناس خودرو شوید فراموش نکنید که مهارت و دانش شما تاثیر مستقیم بر دیگر افراد خواهد داشت.