در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی خودرو در محل

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84/
شرایط شیشه های خودرو برای تایید سلامت چگونه باید باشد؟
یکی از موارد مورد بررسی در زمان کارشناسی خودرو در محل چک کردن شیشه های خودرو می باشد . تمامی شیشه های طرفین باید در زمان بسته بودن کاملا در لاستیک محافظ قرار داشته باشند و در زمان بالا و پایین رفتن تکان های نامنسب نداسته باشد و محکم در جای خود باشند.

شیشه های جلو و عقب در صورت داشتن ترک و خط و خش باید بررسی شوند که آیا در اثر تصادف این گونه شده اند و یا مورد دیگری مسبب این موضوع شده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی خودرو در محل

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84/
شرایط شیشه های خودرو برای تایید سلامت چگونه باید باشد؟
یکی از موارد مورد بررسی در زمان کارشناسی خودرو در محل چک کردن شیشه های خودرو می باشد . تمامی شیشه های طرفین باید در زمان بسته بودن کاملا در لاستیک محافظ قرار داشته باشند و در زمان بالا و پایین رفتن تکان های نامنسب نداسته باشد و محکم در جای خود باشند.

شیشه های جلو و عقب در صورت داشتن ترک و خط و خش باید بررسی شوند که آیا در اثر تصادف این گونه شده اند و یا مورد دیگری مسبب این موضوع شده است.