در حال بارگذاری ویدیو ...

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

در این ویدئو دموی کاملی از ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر را مشاهده خواهید کرد. نحوه استفاده از قالب های مختلف نامه بر اساس نیاز سازمان و رونوشت های ارسال هر نامه و پیوست مربوطه در سسیتم اداری فراگستر و نیز ثبت ییش نویس، ایجاد سوابق را مشاهده نمایید. جهت مشاهده قابلیتهای بیشتر و کارکردن رایگان با نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر، این فرم https://www.faragostar.net/demorequest/ را پر کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

در این ویدئو دموی کاملی از ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر را مشاهده خواهید کرد. نحوه استفاده از قالب های مختلف نامه بر اساس نیاز سازمان و رونوشت های ارسال هر نامه و پیوست مربوطه در سسیتم اداری فراگستر و نیز ثبت ییش نویس، ایجاد سوابق را مشاهده نمایید. جهت مشاهده قابلیتهای بیشتر و کارکردن رایگان با نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر، این فرم https://www.faragostar.net/demorequest/ را پر کنید.

علم و فن آوری