در حال بارگذاری ویدیو ...

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

faragostar
faragostar

در این ویدئو با قابلیتهای ارجاع یک یا چند نامه بصورت همزمان به چندین نفر در سازمان خود وافرادی که با آنها ارتباط بیشتری دارید آشنا میشوید. همچنین تعیین انواع فوریت های ارسال نامه، پاسخگویی اتوماتیک، محرمانه کردن ارجاعات، ارسال پیام کوتاه به فرد ارسال شده نامه، متنهای از پیش آماده شده و دهها امکان دیگر از مزیتهای اتوماسیون فراگستر در این ویدیو بیان شده است. https://www.faragostar.net/demorequest/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

در این ویدئو با قابلیتهای ارجاع یک یا چند نامه بصورت همزمان به چندین نفر در سازمان خود وافرادی که با آنها ارتباط بیشتری دارید آشنا میشوید. همچنین تعیین انواع فوریت های ارسال نامه، پاسخگویی اتوماتیک، محرمانه کردن ارجاعات، ارسال پیام کوتاه به فرد ارسال شده نامه، متنهای از پیش آماده شده و دهها امکان دیگر از مزیتهای اتوماسیون فراگستر در این ویدیو بیان شده است. https://www.faragostar.net/demorequest/

علم و فن آوری