در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی-رنگ-خودرو-کاربلد

balad car
balad car

برای خرید خودرو کار کرده توصیه می شود ابتدا آن را توسط کارشناس ماهر خودرو بررسی نمایید. در زمان تست سلامت خودرو با دستگاه که هم بخش فنی و هم رنگ را دربر می گرد، کارشناس تمام موارد را در برگه کارشناسی نوشته و با استفاده از آن به قیمت گذاری ماشین می پردازد. یکی از قسمت های مهم در این پروسه کارشناسی فنی خودرو کاربلد است که این تیم به خوبی برای شما انجام می دهند
https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%af/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی-رنگ-خودرو-کاربلد

۰ لایک
۰ نظر

برای خرید خودرو کار کرده توصیه می شود ابتدا آن را توسط کارشناس ماهر خودرو بررسی نمایید. در زمان تست سلامت خودرو با دستگاه که هم بخش فنی و هم رنگ را دربر می گرد، کارشناس تمام موارد را در برگه کارشناسی نوشته و با استفاده از آن به قیمت گذاری ماشین می پردازد. یکی از قسمت های مهم در این پروسه کارشناسی فنی خودرو کاربلد است که این تیم به خوبی برای شما انجام می دهند
https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%af/