در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی خودرو کاربلد

balad car
balad car

پیش از خرید خودرو صفر یا کار کرده حتما تمام قسمتهای ماشین را به خوبی بررسی نمایید. شاسی و ستون و همچنین رنگ شدگی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش فنی نیز از موتور تا سایر قطعات متفرقه خودرو باید چک شوند تا خریدی مطمئن و به صرفه داشته باشید. با توجه به عدم اطلاعات کامل افراد از مواردی که در کارشناسی خودرو انجم می شود توصیه می کنیم با کمک کارشناسان کاربلد تماس داشته و خودرو را قبل از هر اقدامی بررسی نمایید.
https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%af/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی خودرو کاربلد

۰ لایک
۰ نظر

پیش از خرید خودرو صفر یا کار کرده حتما تمام قسمتهای ماشین را به خوبی بررسی نمایید. شاسی و ستون و همچنین رنگ شدگی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش فنی نیز از موتور تا سایر قطعات متفرقه خودرو باید چک شوند تا خریدی مطمئن و به صرفه داشته باشید. با توجه به عدم اطلاعات کامل افراد از مواردی که در کارشناسی خودرو انجم می شود توصیه می کنیم با کمک کارشناسان کاربلد تماس داشته و خودرو را قبل از هر اقدامی بررسی نمایید.
https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%af/