در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش واکسن

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

برای ثبت واکسن همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و واکسن را انتخاب نمائید.
اگر تمایل دارید اطلاعات واکسن برای دام ها را به صورت جمعی وارد نمائید سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:
هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واکسن در یک تاریخ با یک مامور واکسن دارند می توانید با عملیات سریع اطلاعات را ثبت نمائید.
عملیات جمعی:


این بخش از نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش واکسن

۰ لایک
۰ نظر

برای ثبت واکسن همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و واکسن را انتخاب نمائید.
اگر تمایل دارید اطلاعات واکسن برای دام ها را به صورت جمعی وارد نمائید سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:
هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واکسن در یک تاریخ با یک مامور واکسن دارند می توانید با عملیات سریع اطلاعات را ثبت نمائید.
عملیات جمعی:


این بخش از نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش