در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش سم چین2

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

برای ثبت سم چینی بعد از وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و سم چینی را انتخاب نمائید.
ثبت سم چینی به صورت جمعی:
در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید برای کم شدن صرف زمان سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:
در صورتی که تعداد زیادی دام یک نوع ثبت اطلاعات داشته باشند، جهت صرفه جویی در زمان از عملیات سریع که در بخش عملیات جمعی است می توانید استفاده نمائید.
عملیات جمعی:


این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.عملیات ورود اطلاعات دسته ای:
اگر فایل اکسل شده سم چینی دام ها که مطابق با نمونه اکسل سم چینی برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش سم چین2

۰ لایک
۰ نظر

برای ثبت سم چینی بعد از وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و سم چینی را انتخاب نمائید.
ثبت سم چینی به صورت جمعی:
در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید برای کم شدن صرف زمان سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:
در صورتی که تعداد زیادی دام یک نوع ثبت اطلاعات داشته باشند، جهت صرفه جویی در زمان از عملیات سریع که در بخش عملیات جمعی است می توانید استفاده نمائید.
عملیات جمعی:


این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.عملیات ورود اطلاعات دسته ای:
اگر فایل اکسل شده سم چینی دام ها که مطابق با نمونه اکسل سم چینی برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش