در حال بارگذاری ویدیو ...

محلولپاشی های مهم در اسفند ماه_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

اولین محلولپاشی در آغاز اسفند ماه یا هفته اول اسفند ماه،روغن پاشی کلیه درختان دانه دار و هسته دار بدون استثنا با روغن ولک هشتاد درصد به همراه کی از سموم حشره کش،اتیون یا دورسبان باشد. برای هر100 لیتر آب مصرفی 2 تا2/5 لیتر روغن و150تا200 سی سی سم حشره کش را در آب کاملا مخلوط کنید و کل اندام های هوایی حتی تنه های درختان را کامل محلولپاشی کنید و تنه های درختان رو بیشتر از شاخه ها محلولپاشی کنید.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

محلولپاشی های مهم در اسفند ماه_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

اولین محلولپاشی در آغاز اسفند ماه یا هفته اول اسفند ماه،روغن پاشی کلیه درختان دانه دار و هسته دار بدون استثنا با روغن ولک هشتاد درصد به همراه کی از سموم حشره کش،اتیون یا دورسبان باشد. برای هر100 لیتر آب مصرفی 2 تا2/5 لیتر روغن و150تا200 سی سی سم حشره کش را در آب کاملا مخلوط کنید و کل اندام های هوایی حتی تنه های درختان را کامل محلولپاشی کنید و تنه های درختان رو بیشتر از شاخه ها محلولپاشی کنید.