در حال بارگذاری ویدیو ...

ارسال خودکار نامه از طریق ایمیل، فاکس، ECE بصورت زمانبندی شده

faragostar
faragostar

این امکان در اتوماسیون کسب و کار فراگستر در نظر گرفته شده تا بتوانید طبق یک زمانبندی از پیش تعیین شده، نامه‌ها را از طریق فکس، ایمیل یا ECE ارسال کنید. به عنوان مثال کاربر دبیرخانه می‌تواند تنظیم کند که یک نامه برای فردا ساعت ۸ صبح توسط فکس بطور خودکار برای گیرندگان تعیین شده ارسال شود.
https://fgc.ir/ver7

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارسال خودکار نامه از طریق ایمیل، فاکس، ECE بصورت زمانبندی شده

۰ لایک
۰ نظر

این امکان در اتوماسیون کسب و کار فراگستر در نظر گرفته شده تا بتوانید طبق یک زمانبندی از پیش تعیین شده، نامه‌ها را از طریق فکس، ایمیل یا ECE ارسال کنید. به عنوان مثال کاربر دبیرخانه می‌تواند تنظیم کند که یک نامه برای فردا ساعت ۸ صبح توسط فکس بطور خودکار برای گیرندگان تعیین شده ارسال شود.
https://fgc.ir/ver7

آموزش