در حال بارگذاری ویدیو ...

تشخیص رنگ خودرو

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
برای بررسی رنگ بدنه از چه روش هایی استفاده می شود؟
در زمان تشخیص رنگ بدنه روش های گوناگونی استفاده می شود که به شرح زیر می باشد:

تشخیص رنگ شدگی بدنه با کمک چشم : در این روش ابزار و نشانه های به خصوصی وجود دارند که به کارشناس برای بررسی و نتیجه گیری کمک می کنند برای مثال اثر سنباده و یا انعکاس تصاویر و پوسته شدن رنگ از چند نشانه ای است که گفته شد .
تشخیص رنگ با کمک حس لامسه:در این روش با دست کشیدن روی سطح و با کمک حس کردن برآمددگی و یا زبری می توان نتسجه گرفت که ماشین رنگ شدگی دارد.
آهنربا : قلم های آهنربایی در بخش با نشان دادن میزان ضخامت رنگ و خاصیت آهربایی باقی مانده روی بدنه مشخص می کند کدام قسمت ها رنگ شده است.
کارشناسی رنگ با کمک ابزار تشخیص رنگ : کارشناسان خودرو عموما برای اطمینان نهایی از کارشناسی انجام شده با روش های فوق ، به سراغ بررسی با ابزار های مدرن می روند تا تمام خطاهای انسانی را کنار گذاشته و یک کارشناسی کامل انجام داده باشند . یکی از این موارد دستگاه تشخیص رنگ می باشد که با نشان دادن ضخامت رنگ به صورت عددی می تواند اطمینان کامل را برای رنگ شدگی بدنه به کارشناس بدهد .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تشخیص رنگ خودرو

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87/
برای بررسی رنگ بدنه از چه روش هایی استفاده می شود؟
در زمان تشخیص رنگ بدنه روش های گوناگونی استفاده می شود که به شرح زیر می باشد:

تشخیص رنگ شدگی بدنه با کمک چشم : در این روش ابزار و نشانه های به خصوصی وجود دارند که به کارشناس برای بررسی و نتیجه گیری کمک می کنند برای مثال اثر سنباده و یا انعکاس تصاویر و پوسته شدن رنگ از چند نشانه ای است که گفته شد .
تشخیص رنگ با کمک حس لامسه:در این روش با دست کشیدن روی سطح و با کمک حس کردن برآمددگی و یا زبری می توان نتسجه گرفت که ماشین رنگ شدگی دارد.
آهنربا : قلم های آهنربایی در بخش با نشان دادن میزان ضخامت رنگ و خاصیت آهربایی باقی مانده روی بدنه مشخص می کند کدام قسمت ها رنگ شده است.
کارشناسی رنگ با کمک ابزار تشخیص رنگ : کارشناسان خودرو عموما برای اطمینان نهایی از کارشناسی انجام شده با روش های فوق ، به سراغ بررسی با ابزار های مدرن می روند تا تمام خطاهای انسانی را کنار گذاشته و یک کارشناسی کامل انجام داده باشند . یکی از این موارد دستگاه تشخیص رنگ می باشد که با نشان دادن ضخامت رنگ به صورت عددی می تواند اطمینان کامل را برای رنگ شدگی بدنه به کارشناس بدهد .