در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی خودرو در محل

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84/
بررسی فرمان و سیستم های صوتی خودرو
فرمان یکی از بخش‌ های مهم خودرو می باشد که در کارشناسی خودرو در محل باید به آن دقت کنید . بدون فرمان هرگز نمی ‌توان یک خودرو را هدایت کرد .
اگر این فرمان دارای خلاصی باشد کار برای هدایت ماشین دشوار می باشد . در یک مسیر صاف بدون لمس فرمان ، خودرو را برای چند متر به جلو ببرید . اگر خودرو به طرفین مایل نشد ، یعنی فرمان‌ سالم است .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی خودرو در محل

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84/
بررسی فرمان و سیستم های صوتی خودرو
فرمان یکی از بخش‌ های مهم خودرو می باشد که در کارشناسی خودرو در محل باید به آن دقت کنید . بدون فرمان هرگز نمی ‌توان یک خودرو را هدایت کرد .
اگر این فرمان دارای خلاصی باشد کار برای هدایت ماشین دشوار می باشد . در یک مسیر صاف بدون لمس فرمان ، خودرو را برای چند متر به جلو ببرید . اگر خودرو به طرفین مایل نشد ، یعنی فرمان‌ سالم است .