در حال بارگذاری ویدیو ...

رضایت از عمل بینی و تزریق ژل لب

دکتر نصیبه رستمی
دکتر نصیبه رستمی

رضایت بیمار بعد از گذشت یک سال از عمل بینی و تزریق ژل

https://www.doctor-rostami.ir/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال