در حال بارگذاری ویدیو ...

بهترین مشاور تبلیغاتی کشور 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

موفقیت در امر فروش و کسب و کار بستگی مستقیم به تبلیغات موثر دارد. مشاور تبلیغاتی باید شما را در زمینه تخصصی تان در سطح کشور یا منطقه برجسته و برند نماید.

مشاوره تبلیغاتی با اجرا از زمین تا آسمان تفاوت دارد. وقتی نمیدانید چه چیزی را چطور باید تبلیغات کنید طبیعی ست که نتوانید نتیجه بگیرید. داشتن یک مشاور تبلیغاتی حرفه ای و زبده و پر تجربه می تواند باعث رشد سریع کسب و کار شما شود. اگر و فقط اگر...

* در مسیر درست قرار گرفته باشید. تبلیغات به حرکت شما شتاب می دهد. کاری ندارد که در مسیر صحیح یا نه... سرعت شما را افزایش می دهد. پس بهتر است اول بررسی کنید ببینید آیا در مسیر صحیحی قرار گرفته اید یا خیر... سپس عزم تبلیغات کنید.
* نکته بعدی اینکه شما باید تمایزها را تبلیغات کنید، و نه شباهت را.. اینکه چاقوی شما تیز میبرد که امتیازی ندارد. مانند سایرین است. اما چاقوی چند منظوره تفاوت و تمایز دارد و می تواند توجه مخاطب را جلب نماید.
* نیاز بازار را شناسایی کرده، محصول تان مطابق با سلیقه ی بازار تنظیم شده باشد. این ها پیش نیازهای پاسخ گرفتن از محل تبلیغات است. وقتی من رقیبم را نمی شناسم، نمی دانم قیمت درست چیست؟ نمیدانم اندازه ی بازار چقدر است؟ نمیدانم صنف کاری من چقدر پر رقابت است؟ نمیدانم کدام بازارها فتح نشده اند؟ نمیدانیم ویژگی ممتاز محصولم چیست؟ نمیدانیم چه برتری نسبت به سایرین داریم؟ نمیدانیم چقدر از رقبا عقب تر یا جلوتریم و... وقتی اینها را نمیدانیم چه چیزی را میخواهیم تبلیغ کنیم؟؟ صرفا تبلیغ کردن نمیتواند چاره درد های کسب و کار شما باشد. تمهیدات و مقدمات مهمتری وجود دارد که باید اندیشیده شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بهترین مشاور تبلیغاتی کشور 09125281952

۰ لایک
۰ نظر

موفقیت در امر فروش و کسب و کار بستگی مستقیم به تبلیغات موثر دارد. مشاور تبلیغاتی باید شما را در زمینه تخصصی تان در سطح کشور یا منطقه برجسته و برند نماید.

مشاوره تبلیغاتی با اجرا از زمین تا آسمان تفاوت دارد. وقتی نمیدانید چه چیزی را چطور باید تبلیغات کنید طبیعی ست که نتوانید نتیجه بگیرید. داشتن یک مشاور تبلیغاتی حرفه ای و زبده و پر تجربه می تواند باعث رشد سریع کسب و کار شما شود. اگر و فقط اگر...

* در مسیر درست قرار گرفته باشید. تبلیغات به حرکت شما شتاب می دهد. کاری ندارد که در مسیر صحیح یا نه... سرعت شما را افزایش می دهد. پس بهتر است اول بررسی کنید ببینید آیا در مسیر صحیحی قرار گرفته اید یا خیر... سپس عزم تبلیغات کنید.
* نکته بعدی اینکه شما باید تمایزها را تبلیغات کنید، و نه شباهت را.. اینکه چاقوی شما تیز میبرد که امتیازی ندارد. مانند سایرین است. اما چاقوی چند منظوره تفاوت و تمایز دارد و می تواند توجه مخاطب را جلب نماید.
* نیاز بازار را شناسایی کرده، محصول تان مطابق با سلیقه ی بازار تنظیم شده باشد. این ها پیش نیازهای پاسخ گرفتن از محل تبلیغات است. وقتی من رقیبم را نمی شناسم، نمی دانم قیمت درست چیست؟ نمیدانم اندازه ی بازار چقدر است؟ نمیدانم صنف کاری من چقدر پر رقابت است؟ نمیدانم کدام بازارها فتح نشده اند؟ نمیدانیم ویژگی ممتاز محصولم چیست؟ نمیدانیم چه برتری نسبت به سایرین داریم؟ نمیدانیم چقدر از رقبا عقب تر یا جلوتریم و... وقتی اینها را نمیدانیم چه چیزی را میخواهیم تبلیغ کنیم؟؟ صرفا تبلیغ کردن نمیتواند چاره درد های کسب و کار شما باشد. تمهیدات و مقدمات مهمتری وجود دارد که باید اندیشیده شود.