در حال بارگذاری ویدیو ...

روی ماه کتاب تاب آوری زنان

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت و مرجع تاب آوری فارسی

تاب آوری زنان با تاکید بر مفاهیم آورده شده در کتاب تاب آوری زنان اثر دکتر پاتریشیا اوگورمن د رمحل تالار راز کلینیک روانشناسی نیک آرام برگزار میگردد.

دکتر پاتریشیا اوگورمن هفت گام عملی را برای افزایش تاب آوری زنان ترسیم کرده است و به سه سوال اساسی نیز در زمینه تاب آوری زنان پاسخ می دهد

دکتر پاتریشیا اوگورمن در این کتاب آورده است که: زنان پس از گذراندن روزهای سخت و مشکلات ناشی از آن، ممکن است قربانی تصورات و تفکراتی نادرست شوند، کتاب تاب آوری زنان سعی میکند این روند را معرفی کرده و قدرت تخریب این باورهای نادرست را کاهش دهد.

عمده‌ترین مطالبی که در این کتاب آمده است شناسایی تفکرات مخرب و مسمومی است که مانع توانایی و تاب آوری زنان است و همچنین شناخت تاب آوری به عنوان ابزاری کارآمد و سلاحی موثر برای مقابله با مشکلات در تمامی فصول مورد توجه است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روی ماه کتاب تاب آوری زنان

۰ لایک
۰ نظر

تاب آوری زنان با تاکید بر مفاهیم آورده شده در کتاب تاب آوری زنان اثر دکتر پاتریشیا اوگورمن د رمحل تالار راز کلینیک روانشناسی نیک آرام برگزار میگردد.

دکتر پاتریشیا اوگورمن هفت گام عملی را برای افزایش تاب آوری زنان ترسیم کرده است و به سه سوال اساسی نیز در زمینه تاب آوری زنان پاسخ می دهد

دکتر پاتریشیا اوگورمن در این کتاب آورده است که: زنان پس از گذراندن روزهای سخت و مشکلات ناشی از آن، ممکن است قربانی تصورات و تفکراتی نادرست شوند، کتاب تاب آوری زنان سعی میکند این روند را معرفی کرده و قدرت تخریب این باورهای نادرست را کاهش دهد.

عمده‌ترین مطالبی که در این کتاب آمده است شناسایی تفکرات مخرب و مسمومی است که مانع توانایی و تاب آوری زنان است و همچنین شناخت تاب آوری به عنوان ابزاری کارآمد و سلاحی موثر برای مقابله با مشکلات در تمامی فصول مورد توجه است.

آموزش