در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی فنی خودرو

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
رادیاتور را بررسی کنید
در کارشناسی فنی خودرو رادیاتور را بررسی کنید تا آب از جایی درز نکند ، چون در این‌ صورت نیازمند تعویض می باشد .
برای اطمینان از خراب نبودن رینگ پیستون ، میله اندازه ‌گیری روغن را بررسی کنید ؛ وجود خال‌ های مایل به خاکستری رنگ یا قطرات آب روی میله اندازه ‌گیری روغن نشان می ‌دهد که رینگ پیستون خراب می باشد .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی فنی خودرو

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
رادیاتور را بررسی کنید
در کارشناسی فنی خودرو رادیاتور را بررسی کنید تا آب از جایی درز نکند ، چون در این‌ صورت نیازمند تعویض می باشد .
برای اطمینان از خراب نبودن رینگ پیستون ، میله اندازه ‌گیری روغن را بررسی کنید ؛ وجود خال‌ های مایل به خاکستری رنگ یا قطرات آب روی میله اندازه ‌گیری روغن نشان می ‌دهد که رینگ پیستون خراب می باشد .