در حال بارگذاری ویدیو ...

حرف زدن پدر راستین با اتاق خالی فرزندش(قربانی هواپیما اوکراین)

fateme
fateme

این ویدئو آتش می زند انسان را. ننگ و شرم بر همه شما که باعثش بودید و بعد پنهانش کردید.
گفتگوی شاهین مقدم با اتاق خالی پسرش راستین که در هواپیمایاوکراینی بود و جان سپرد.

نظرات (۵)

Loading...

توضیحات

حرف زدن پدر راستین با اتاق خالی فرزندش(قربانی هواپیما اوکراین)

۱۵ لایک
۵ نظر

این ویدئو آتش می زند انسان را. ننگ و شرم بر همه شما که باعثش بودید و بعد پنهانش کردید.
گفتگوی شاهین مقدم با اتاق خالی پسرش راستین که در هواپیمایاوکراینی بود و جان سپرد.