در حال بارگذاری ویدیو ...

رابطه مورچه وشته_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

شته ها از شیره گیاه تغذیه می کنند: آنها ساقه گیاهان را سوراخ می کنند و شیره گیاه را می مکند.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

رابطه مورچه وشته_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

شته ها از شیره گیاه تغذیه می کنند: آنها ساقه گیاهان را سوراخ می کنند و شیره گیاه را می مکند.